Ølstoftlejren

  Ølstoftlejren, Heebro 3 B, 6950 Ringkøbing.


                  Udlejes mest til spejdere, skoler, institutioner, foreninger o.l.


                Henvendelse rettes til Ole Therkildsen, Spættevej 4, 6980 Tim,

                  tlf 97333189 / 29268990, e-mail: o.therkildsen@hotmail.com