Info

 

Ølstoftlejren

 

Praktiske oplysninger

Adresse og beliggenhed

 

Ølstoftlejren er velegnet til lejrskoler, spejderlejre etc.

Ejer Sct Georgs Gildet i Ringkøbing.

Postadresse Ølstoftlejren, Heebro 3 B, Hee, DK 6950 Ringkøbing.

Website www.oelstoftlejren.dk

Beliggenhed ca 7 km nord for Ringkøbing ved Hover å.

Udlejer Ole Therkildsen, Spættevej 4, 6980 Tim,

Tlf: 00 45 97 33 31 89, mobil: 00 45 29 26 89 90

E-mail: o.therkildsen@hotmail.com

Indretning og faciliteter

 

Kapacitet sengepladser til 30 personer.

Hovedbygning Fællerum/spisesal med borde og stole til 50 personer.

Grupperum kan etableres med foldedør.

Lederrum 1 lederrum med 4 sovepladser, 1 lederrum med to sovepladsen.

Toiletter/bad 4 toiletter, 3 vaske/baderum med bruser.

Køkken med el-komfur, køleskab, fryser, opvaskemaskine og køkkengrej.

Service, bestik og glas til 50 personer

Hytter Tæt ved hovedbygningen er der 3 hytter med 8 sovepladser i hver.

Opvarmning i alle rum fra elradiatorer.

Sovepladser 30 køjepladser i alt, fordelt på 2 værelser og 3 hytter.

Udendørs faciliteter

 

Lejrområdet er på 2 tdr land og med god læ. Velegnet til teltslagning og boldspil.

Bålplads med siddepladser er beliggende tæt ved bygningerne.

Brænde til bål skal medbringes af lejeren. Hvis der er brænde i brændeskuret må det benyttes.

Brænde kan købes på telefon 27 96 76 99.

Rafter til lejrarbejder og pionering forefindes på pladsen. Rafterne må ikke brændes.

Tømmerflåder I skuret er der tønder til tømmerfådebygning.

Redskabsskur med diverse redskaber.

Sejlads på Hover å er tilladt fra den 15. juni til den 31. december i tidsrummet kl 8.00 til 18.00.

Fiskeri Der kræves fiskekort til åen, men der kan fiskes gratis i de små søer, undtaget den længst

mod vest.

Skov Øst for lejren ligger Heebro plantage, som kan benyttes til spadsereture, små orienteringsløb

og lignende.

Bålhus I forbindelse med Fiske- og Naturlegepladsen ved Hover å forefindes et bålhus og 6 sheltere

samt en bådebro som er offenligt tilgængelige og dermed også kan benyttes af Ølstoftlejrens

brugere.

(se siden).

Bestilling

 

Bestilling sker ved henvendelse til udlejeren, som fremsender en lejekontrakt.

Når denne er underskrevet af lejer og udlejer er lejekontrakten gyldig.

Afbestilling mindre end 8 uger før lejemålets start medfører betaling af halv leje.

Mindre end 4 uger før lejemålets start medfører betaling af den fulde leje.

Priser og betaling

 

Priser for året 2017: 1100,00 kr pr døgn for hele lejren inklusive 30 personer.

Yderligere deltagere: 10 kr pr person pr døgn. El: 3,00 kr pr kWt

Betaling af hovedlejen skal ske senest 4 uger for lejemålets start til konto 7670 1778476.

El og eventuelle erstatninger betales efter regning senest 2 uger efter lejemålets ophør til

samme konto.

Lejrens CVR/SE nnummer: 32692354.

Henvendelse vedrørende udlejning, reparationer, driftsforstyrrelser, ituslåede ruder og porcelæn m.m.

rettes til udlejeren.

 

Husk

 

El-måler aflæses ved ankomst og afrejse.

Medbring sovepose, lagen, karklude, viskestykker og toiletpapir. Lagen skalanvendes af

hensyn til madrasserne.

Rengøring påhviler fuldt og helt lejeren. Der skal inden afrejsen være ryddet op, så vel indenfor

som udenfor, og gulvene skal være vasket. Rengøringsrekvisitter og rengøringsmidler

forefindes.

NB: I tilfælde af mangelfuld rengøring forbeholder vi os ret til at fakturere et beløb for

ekstra rengøring.

Ordensregler De i huset ophængte ordensregler skal overholdes.

 

 

Udflugtsmål

 

Familiepark West, Ringkøbing by og svømmehal, sejltur på Ringkøbing fjord, Hee kirke, I.C.’s hus, Vesterhavet ved Søndervig, Vedersø kirke med Kaj Munks grav, Kaj Munk museet i Vedersø gamle præstegård. Hvide Sande med sluse, fiskerihavn og Fiskeriets Hus, Strandingsmuseet i Torsminde, Nr Lyngvig fyr. Ringkøbing-Skjern museum med bl.a. jernalderlandsby og vikingelandsby samt forskellige børnevenlige aktiviteter.

 

 

 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus