Fiske- og Naturlegeplads


                      Ølstoftlejren

                           Fiske- og Naturlegeplads ved Hover å


Det er titlen på et projekt, som Hee Lokalråd og Sct Georgs Gildet i Ringkøbing i fællessskab har gennemført i  2014. med midler fra LAG, VE (møller) og Friluftsrådet.

På området langs åbredden ved Ølstoftlejren og vestpå er der anlagt en bålhytte og to shelterpladser med hver tre sheltere. Desuden er der en anlægsbro for kanoer samt flere små søer til badning og fiskeri. Der må fiskes og bades hen til overkørslen (se kortet nedenfor "Du står her") Også et muldtoilet forefindes.

Vandhane med udslagsvask ved bålhuset.

Ved åen nær shelterne kan både lægge til ved en handicapvenlig bådebro.

Offentligheden har adgang til faciliteterne. Det betyder, at Ølstoftlejrens gæster naturligvis også kan bruge området til deres aktiviteter.


Reservering

Nogle af shelterne samt halvdelen af bålhuset kan reserveres på hjemmesiden www.pladsinaturen.dk.

Tryk på bjælken "Hover å" og læs nærmere om, hvordan  reservationen udføres.

Bål / grillhuset spejler sig i søen.

Udsigt over en af søerne med      shelterplads i baggrunden.

Shelterplads og bro over en af søerne.

   Hover å

Oversigtskort over området med Ølstoftlejren og Fiske- og Naturlegepladsen

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus